Triple Talent Academy aanbod organisaties

Diversiteit- en inclusiviteitstraining

Een inclusieve werkomgeving vereist zowel van de medewerkers als van het management vaardigheden en bewustzijn op het terrein van diversiteit als organisatiesystemen die diversiteit en inclusiviteit ondersteunen.

Training is een manier om bewustzijn te ontwikkelen en meer kennis en sensitiviteit over diversiteit en inclusie op te bouwen. Het biedt een set vaardigheden die u in staat stelt om op effectieve wijze te werken aan de totstandkoming van een inclusieve werkomgeving. Tijdens deze trainingen ligt de nadruk op beleven in plaats van beleren.

Triple Talent Academy biedt daartoe een aantal ‘Inclusive Leadership Trainingen/ Workshops’ aan. Hieronder treft u een overzicht aan van deze trainingen.

Bekijk hier onze introvideo

Workshopreeks Inclusive Leadership

Elke module duurt een dagdeel en belicht net een andere kant van inclusief denken en handelen.

1. Inclusive awareness training (basis)

In deze workshop worden deelnemers geconfronteerd met uitsluitingsmechanismen in onze maatschappij. Wat doet dit met mensen? Ons motto hierbij is: ‘beleven in plaats van beleren’. De door ons gehanteerde methode maakt diepe indruk op alle deelnemers. Dit geldt voor degenen die in de oefening worden uitgesloten als ook voor degenen die uitsluiting onbewust veroorzaken wanneer zij beseffen wat dit met de ander doet.

2. Inclusive Leadership - beginners

Tijdens deze workshop komt de invloed van onze cultuur van herkomst op houding en gedrag aan bod. Hoe creëer je een organisatiecultuur die veilig is? Daarbij horen begrippen als: verbinding – vertrouwen – veiligheid – verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken gaat een organisatie aan de slag met: richten – inrichten – verrichten.
In deze workshop gaan we praktisch werken met verandervermogen en veranderbereidheid die nodig zijn om te komen tot een inclusieve organisatiecultuur.

3. Inclusive Leadership – follow up training

Tijdens de follow-up gaan we aan de slag met thema’s als de impact van globalisering en de overvloed aan informatie. Wat nemen we waar? Wat zien we en wat zien we niet? 95% vindt buiten ons gezichtsveld plaats en toch nemen we dagelijks beslissingen op basis van beperkte informatie. Hoe kunnen leidinggevenden beter invulling geven aan het creëren van een veilige omgeving en hoe kunnen zij op een betere manier vaststellen welke informatie zij kunnen meenemen/meewegen bij het maken van beslissingen?

4. Inclusive Leadership – terugkomdag

Door workshop 3. hebben deelnemers inzicht verworven over onbesproken en onzichtbare processen in de samenleving en binnen de eigen organisatie. Zij kregen een observatieopdracht mee om te onderzoeken wat hen opvalt aan de stand van zaken omtrent inclusief handelen binnen de eigen afdeling of organisatie. De uitkomsten worden uitvoerig geëvalueerd op hun impact. Daarnaast inventariseren we de oplossingen en de wijze waarop deze te implementeren.

Workshop CulturalCompetence

Een andere workshop, die los van deze reeks gevolg kan worden, focust op wat ‘CulturalCompetence’ genoemd wordt. Het laat zich lastig vangen in een Nederlandse term.

Culturalcompetence bestaat uit houding, vaardigheden en gedrag die organisaties en haar medewerkers in staat stellen om effectief te werken in cross culturele situaties. Onderdeel van deze workshop zijn onderwerpen die verklaren waarom culturele verschillen zo’n impact hebben op mensen en hoe erover in interactie te komen. Denk daarbij aan:

  • Concepten over tijd en tijdsbeleving
  • Fysiek contact en persoonlijke ruimte
  • Communicatiestijlen en -patronen
  • Individuele- en groepsculturen
  • Omgaan met conflicten
  • De relatie met natuur

Triple Talent Academy kiest ervoor om deelnemers aan workshops te laten beleven en voelen. Dat betekent dat we werken met minimale presentaties en maximaal laten ervaren.
De impact neemt daardoor toe waardoor een transitie naar de werkpraktijk snel plaatsvindt.