Over Triple Talent

Triple Talent is een relatief nieuwe marktpartij, gericht op het stimuleren en ondersteunen van organisaties in hun streven naar inclusiviteit en van talent met een cultureel diverse achtergrond in hun verlangen zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving.

In 2007 heeft Triple Talent een start gemaakt met het zogenoemde TIP Traineeship. Een eerste groep high potentials is ingestroomd in het TIP Traineeship. TIP staat voor ‘Total Inclusive Program’. In 2009 stroomden de eerste trainees uit na een tweejarig traject. De trainees functioneerden 4 dagen per week binnen een regulier project of lijnorganisatie en volgden 1 dag per week een programma gericht op persoonlijke ontwikkeling, vakontwikkeling en inclusief leiderschap.

Triple Talent biedt haar trainingen in de regel aan als een tweeluik: enerzijds een compleet pakket trainingen voor trainees en young executives, en tegelijk trainingen voor het ontvangend management en recruitment- en HR-adviseurs. Het bevorderen van diversiteit en inclusie vraagt immers niet alleen of primair een investering in talent met een diverse achtergrond, maar vooral bewustzijn en oefening

van de bestaande organisatie in het verwelkomen van wat nog niet aanwezig is, inclusief het insluiten van wat dat aan onzekerheid van alle betrokkenheid vraagt. Bovendien ondersteunt Triple Talent organisaties bij het managen van diversiteit en het binnenhalen en aansturen van meervoudig getalenteerde millennials.

Er zijn inmiddels 500 recruiters getraind in inclusief selecteren van hoog opgeleide millennials met een internationale focus en inclusieve manier van denken en handelen. Daarnaast hebben er ruim 200 executives onze trainingen gevolgd zodat zij beter geëquipeerd zijn in het creëren van een veilige werkomgeving en het managen van diversiteit.

Aan Triple Talent is een heel team van trainers, sprekers, coaches en moderatoren verbonden. Wij stellen onze specialisten graag aan u voor, afhankelijk van de expertise die past bij wat uw organisatie nodig heeft. Bel gerust, wij maken graag een afspraak!

 

                                                                                        Carmen Breeveld
                                                                                        Managing Director

Team

Voor de diverse programma’s van Triple Talent maken we gebruik van de expertise van een heel team aan trainers, die zich elk vanuit hun eigen praktijk voor onze programma’s aan Triple Talent verbinden.

Deze docenten en trainers zijn allen inspirerende experts in hun vakgebied, ervaren in het begeleiden van organisaties in ontwikkeling en van young executives in hun persoonlijke ontwikkeling in het bijzonder.

Zij zijn van harte bereid om anderen te laten delen in hun eigen leerervaringen, onzekerheden en groei. Je kunt immers alleen gidsen waar je zelf bent geweest.

Voor specifieke onderdelen en vakexpertise van onze programma’s maken wij bovendien gebruik van trainers van partnerorganisaties.

Are you part of the solution?

Mijn naam is Carmen Breeveld.

Ik heb een oer-Hollandse naam, maar toch echt ook Surinaams en Chinees bloed. Jarenlang heb ik mij als executive recruiter ingezet voor het vinden van talent voor topfuncties binnen het bedrijfsleven. Terugkijkend constateerde ik dat ik vooral blanke mannen van boven de 40 aan mooie banen heb geholpen. En het is ze van harte gegund!

Tegelijk begon het te knagen…

Ik heb me daarom op vele manieren ingezet om ook, of toch vooral, vrouwen aan boord te krijgen, onder meer via het initiatief Women on Board. Dat vond ik belangrijk, omdat het voor het leiderschap binnen een bedrijf of organisatie gezond is dat zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten daarin tot uiting komen.

Ik vind dat nog steeds belangrijk, want we hebben nog een hele weg te gaan voordat organisaties in alle geledingen een afspiegeling vormen van de maatschappij!

En nu wil ik graag nog iets teruggeven aan de maatschappij. Ik zie werkgevers die staan te springen om jong talent. Tegelijk zie ik jongeren die geen kans krijgen omdat ze, hoewel ze zeer goed zijn opgeleid, niet binnenkomen vanwege hun afkomst, hun naam, hun uiterlijk…

Dat kan niet waar zijn. Daar moeten we samen iets aan doen! Vanuit dat verlangen is Triple Talent geboren.

I’m part of the solution. Are you?