Trainingen `Inclusief werkgeverschap'

Triple Talent biedt elke organisatie maatwerk. Dit is mogelijk met volledig customized programma’s, alsook door het volledig op uw organisatie gericht invullen van één of meerdere bestaande programma’s:

  • Awarenesstraining voor leidinggevenden en recruiters
  • Vervolgtraining Inclusief werven en selecteren
  • Vervolgtraining Inclusive Corporate Culture & Employer Branding
  • Young Professional Program / Traineeprogramma

Triple Talent biedt haar trainingen in de regel aan als een tweeluik: enerzijds een specifiek programma voor trainees en young

professionals en tegelijk een pakket trainingen voor het ontvangend management en recruitment- en HR-adviseurs.

Het bevorderen van diversiteit en inclusie vraagt immers niet alleen of primair een investering in talent met een diverse achtergrond, maar vooral bewustzijn en oefening van de bestaande organisatie in het verwelkomen van wat nog niet aanwezig is, inclusief het insluiten van wat dat aan onzekerheid van alle betrokkenheid vraagt.

Bovendien ondersteunt Triple Talent organisaties bij het managen van diversiteit en het binnenhalen van topvrouwen en meervoudig getalenteerde millennials.

Aanbod trainingen 'Inclusief werkgeverschap'

1. Inclusive Awareness

De Awarenesstraining laat deelnemers op directe, intense en speelse manier ervaren hoe diversiteit elk moment van de dag aanwezig is. Als deelnemer ervaar je hoe argeloos eenvoudig processen van insluiting en uitsluiting plaatsvinden én welke impact deze hebben op zowel degene die uitsluit als degene die uitgesloten wordt. Je leert zien op welke fronten er werk aan de winkel is: in de presentatie en branding van het bedrijf, in het werkgeverschap, in de dagelijkse omgang met collega’s, enz. en hoe belangrijk inclusiviteit is voor de ambities en het primaire proces van jouw organisatie. Tijdens de training maak je een begin met het bouwen aan een veilige en inclusieve werkomgeving.

2. Inclusief werven en selecteren

Tijdens de vervolgtraining Inclusief werven en selecteren verken je de consequenties van inclusiviteit en diversiteit voor jouw wervings- en selectieprocessen. Liefdevol, maar onverbiddelijk ontdoet deze training je van al je projecties en laten de begeleiders je zien hoe jij het proces van welkom en afwijzing van binnenuit kent. Deze ervaring heeft misschien een ietwat rauw randje, maar stelt jou daardoor juist in staat om je te verbinden met datgene in de ander dat welkom geheten wil worden. Deze vervolgtraining stelt leidinggevenden in staat om, zowel individueel als als team, de verschillen binnen een team te dragen en te omarmen.

3. Inclusive Corporate Culture & Employer Branding

Met de vervolgtraining Inclusive Corporate Culture & Employer Branding krijg je concrete instrumenten aangereikt die je helpen om je ambities daadwerkelijk om te zetten in inclusief werkgeverschap. Je wilt tenslotte dat je op de arbeidsmarkt gekend en herkend wordt als bedrijf of organisatie met een diverse populatie werknemers en een gezonde en veilige werksfeer. In deze training leer je hoe je al je uitingen zo invult en vorm geeft dat ze deze werksfeer bevorderen en tegelijk jouw werkgeverschap promoten.

4. Young Professional Program

Het Young Professional Program, ofwel Traineeprogramma, is een tweejarig programma voor jonge, bi-culturele high-potentials. Deze jongvolwassenen worden in samenwerking met de opdrachtgever geselecteerd en krijgen vervolgens een uitgebreide opleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling, vakbekwaamheid en oriëntatie op het werkveld waarin zij gaan dienen. De deelnemers leren hun bi-culturele achtergrond als asset in te zetten in hun professionele performance en vormen zo een verrijking voor uw organisatie of bedrijf.