Over ons

Carmen Breeveld is de grondlegger van Triple Talent B.V. In 2007 is er een start gemaakt met het zgn. TIP Traineeship waarbij de eerste groep high potentials is ingestroomd in het ‘TIP Traineeship Programma’. TIP staat voor ‘Total Inclusive Program’. In 2009 stroomden de eerste trainees uit na een tweejarig traject, waarbij zij 4 dagen per week op een project of functiezaten en 1 dag per week werden klaargestoomd om inclusieve leiders te worden. Het programma biedt een compleet pakket trainingen aan kandidaten, maar omvat ook trainingen voor het ontvangend management en recruitment adviseurs. Het is immers niet vanzelfsprekend dat organisaties over de juiste kennis beschikken over het managen van diversiteit en het binnenhalen en aansturen van meervoudig getalenteerde millennials.

Er zijn inmiddels 500 recruiters getraind om deze klaar te stomen voor het nieuwe selecteren van hoog opgeleide millennials met een internationale focus en inclusieve manier van denken en handelen. Daarnaast hebben er ruim 200 executives onze trainingen gevolgd zodat zij beter geëquipeerd zijn in het creëren van een veilige werkomgeving en het managen van diversiteit. Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep voor 55% online aankopen doet via de smartphone en zich voor 66% laat inspireren via YouTube.

Onze waarden

Wij helpen organisaties met het creëren van een inclusieve organisatie door:

  • Het creëren van een ‘veilige omgeving’ waarin alle talenten zichzelf kunnen zijn en tot een optimale prestatie gestimuleerd worden
  • Het bevorderen van een ‘transparante en open’ werkcultuur waarin talenten durven experimenteren en ruimte krijgen voor innovatie en vernieuwing
  • Het helpen bevorderen van een werkcultuur waarin ‘samenwerken en wederzijds respect’ centraal staan

Achtergrond Carmen Breeveld

Ervaring

2018 – heden  Oprichter & DGA Triple Talent BV

2012 – 2018    Oprichter & DGA Carmen Breeveld & Partners

1996 – 2012    Oprichter & DGA Team Care

1992 – 1996    P&O Manager Zakelijke Dienstverlening

1988 – 1992    Diverse P&O Adviesfuncties bij o.a. Rechtbank, Verzekeraar, Ingenieursbedrijf, Zonne-energie productiebedrijf

Opleiding

2007 Commissarisopleiding, Governance University

1992 Personeel & Arbeid, Haagse Hogeschool

1986 Pedagogische Academie Oegstgeest

1982 Rembrandt Scholengemeenschap Leiden

Bestuurlijke nevenfuncties + Adviesfuncties

1998 – 2003 Voorzitter NVP Gelderland

2003 – 2010 Commissie Politiek – Federatie Zakenvrouwen

2003 – 2005 Adviseur Commissie Pavem

2004 – 2008 Voorzitter Women on Board

2005 – 2007 Adviseur Ministerie SZW en Economische Zaken

2005 – 2007 Vice Voorzitter Stichting Pafemme

2007 – 2010 Lid Raad van Advies Korpsleiding Amsterdam – Amstelland

2007 – 2009 Lid Ambassadeursnetwerk Diversiteit

2008 – heden Lid Raad van Toezicht Stichting Anno

2010 – 2015 Voorzitter Federatie Zakenvrouwen

2010 – 2015 Algemeen Bestuurslid VNO-NCW

2011 – 2013 Voorzitter Women’s Conference Europe

2015 – Heden President Women Entrepreneurs Netherlands