Disclaimer

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Triple Talent BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op deze website berust bij Triple Talent B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aanTriple Talent B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Triple Talent B.V.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.