Een diverse samenleving vraagt om een andere kijk

Triple Talent maakt zich sterk voor cultureel en vrouwelijk talent in de top van organisaties. Heeft of zoekt uw organisatie een actief diversiteitsbeleid? Met onze trainingen en executive search gericht op inclusief werkgeverschap maakt u uw ambities waar.

Elke manager die werkt met verschillende culturen herkent ‘ruis op de lijn’: je denkt, vanuit jouw culturele achtergrond, dat je met een collega – met een ander cultureel profiel – duidelijke afspraken hebt gemaakt. Blijkt dat die ander de afspraak heel anders interpreteert of opvat, met alle gevolgen van dien.

Als leidinggevende ondervind je aan den lijve dat werken met verschillende culturen een andere benadering vergt bij selectie, werving, beoordeling én het behouden van talent.

Tegelijk voel je de opgave in eigen huis: ‘… alles welkom heten, ook wat ik nog niet ken, is spannend. Want kan ik ontvangen wat nog vreemd voor mij is? En kan een ander ontvangen wat ik bewust of onbewust nog niet eerder hebt getoond? Kan ik in mezelf welkom heten wat tot op heden nog niet welkom was? Wat denk ik thuis te moeten laten om hier welkom te zijn? Wat heb ik op te geven om ruimte te maken voor iets nieuws? Waar moet ik langs om alles er te laten zijn? …’

Onszelf en elkaar ten volle welkom heten, begint diep van binnen. Inzicht krijgen in culturele verschillen en de bereidheid om je als bedrijf of organisatie aan te passen, zijn belangrijke eerste stappen. Hoe meer je daarmee aan de slag gaat, hoe beter je de culturele verschillen in teams en werkomgeving kunt omarmen, overbruggen en benutten.

Multiculturele teams functioneren uiteindelijk beter dan teams zonder diversiteit. Maar hoe haal je dat potentieel uit de werknemers en wat vraagt dat van jou? Tijdens de trainingen van Triple Talent leer je hoe!

Triple Talent ondersteunt bedrijven en organisaties bij het creëren van een inclusieve werkomgeving. Bovendien selecteert en begeleidt Triple Talent high-potentials met een cultureel diverse achtergrond in hun verlangen zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving.

Waarom? Omdat we samen beter kunnen! Momenteel is er nog onvoldoende oog voor het herkennen van toptalenten in onze diverse samenleving. De wereld verandert snel en maatschappelijke uitdagingen buitelen over elkaar heen. Een nieuwe aanpak is nodig en een nieuwe kijk op talent.

Een Triple Talent is iemand die buitengewone prestaties kan leveren onder grote druk, meerdere talen spreekt en in staat is om complexe vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke oplossingen.

Ben jij een Triple Talent of wil je graag een Triple Talent als collega? Bel ons dan. Wij helpen je graag aan een passende oplossing!

triple talent high potentials

"Een Triple Talent is iemand die buitengewone prestaties kan leveren onder grote druk, meerdere talen spreekt en zich razendsnel laat informeren via de beschikbare digitale kanalen waar zij of hij 24/7 mee in verbinding staat"